Winstverbeteringsonderzoek

Indien ontevredenheid bestaat over het winstniveau van de onderneming biedt een winstverbeteringonderzoek de mogelijkheid om op objectieve wijze te vernemen hoe de winsten in de toekomst kunnen worden verbeterd. Medewerkers van Box Accountants zullen dan middels een volledige doorlichting van de onderneming, kwalitatief en kwantitatief, aandachts- en actiepunten formuleren waardoor gerichte winstverbeteringacties door de ondernemer kunnen worden ondernomen.

Gebruik zal worden gemaakt van “bench-marking” (vergelijken van de resultaten en andere indicatoren van de onderneming met gemiddelden uit de branche) en van de ervaringen van onze accountants bij soortgelijke anonieme andere ondernemingen. Hierdoor kunnen optimale resultaten worden bereikt.

Samen kijken naar winstverbetering?

Onze doelstelling is: een gezonde groei van onze organisatie door middel van gezonde groei van onze cliënten. Dat betekent voor ons zelfstandigheid en uitbreiding van specialismen.