Jaarrekening

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van je onderneming. Deze geeft in grote lijnen weer wat er binnen je bedrijf is gebeurd in het betreffende boekjaar. Soms is het opstellen verplicht volgens de wet. Denk aan rechtspersonen (o.a. BV/NV). Soms is in de statuten vastgelegd dat een jaarrekening moet worden opgesteld, bijvoorbeeld bij stichtingen en verenigingen. Een jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op beiden.

Er zijn 2 soorten: de fiscale jaarrekening welke is bedoeld om het fiscale resultaat van je onderneming vast te stellen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beeld van de werkelijke situatie van je onderneming, dus zonder rekening te houden met allerlei fiscale normen. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering van de onderneming of om cijfers in te leveren bij de bank.

In principe kan elke ondernemer zelf een jaarrekening opstellen. Naar mate je onderneming groter wordt, moet de jaarrekening aan meer eisen voldoen en wordt het opstellen steeds complexer. Afhankelijk van de omvang van je bedrijf (aantal werknemers, omzet, balanstotaal) moet de jaarrekening wettelijk voorzien zijn van een accountantsverklaring. Jouw accountant kent alle voorwaarden en kan je dus bijstaan met het opmaken van de jaarrekening.

In onze filosofie kan de opgestelde jaarrekening voor de MKB-ondernemer meer betekenen dan alleen maar een verantwoordingsstuk over het verleden, het is een instrument om de juiste acties in de toekomst te ondernemen. Vooruitkijken dus. Door gedurende het hele jaar de administratie up-to-date te houden, worden dagelijks jouw jaarcijfers bijgewerkt. Zo heb je altijd inzicht in jouw bedrijf en kom je aan het einde van het jaar nooit voor verrassingen te staan. Wel zo handig.

Meer weten?