Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst is een zeer belangrijk document voor zowel de werkgever als de werknemer, waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd. Arbeidsovereenkomsten dienen toegesneden te worden op de individuele eisen en wensen van de betreffende werknemer, uiteraard in goed overleg met de werkgever. Niet alleen aan het begin van de dienstbetrekking is de arbeidsovereenkomst van belang, ook regelmatige toetsing van de arbeidsovereenkomst aan de wettelijke ontwikkelingen is noodzakelijk. Bijvoorbeeld door wijzigingen van opzegtermijnen, ontslag- en onkostenvergoedingen.

Gedurende het dienstverband kan het voorkomen dat één of beide partijen behoefte hebben de arbeidsovereenkomst aan te passen, bijvoorbeeld door het toekennen van bepaalde onkostenvergoedingen, gewijzigde werkzaamheden, andere functie, etc. Natuurlijk wil je als werkgever vooraf weten welke gevolgen het een en ander heeft en zal ook de werknemer graag vooraf willen weten wat de aanpassingen voor hem of haar gaan betekenen. Box Accountants kan je hierbij behulpzaam zijn. In alle gevallen geldt dat maatwerk het sleutelwoord is.

Meer weten?