Testamenten

Weet jij wat er in je testament staat? En voldoet hetgeen toen vastgelegd is nog aan je huidige wensen? En geldt dit ook voor je huwelijkse voorwaarden? In de praktijk blijkt dat zowel ondernemers als particulieren dat niet precies weten terwijl het belang zo groot is. Dat geldt niet alleen voor jou maar ook voor jouw nabestaanden die je goed verzorgd achter wil laten.

Bepalingen in de huwelijkse voorwaarden omtrent overgespaarde inkomsten of een verrekenbeding worden vaak vergeten ondanks hun grote financiële en fiscale gevolgen bij echtscheiding en overlijden. En testamenten worden meestal bij het opstellen fiscaal niet voldoende doorgerekend zodat de hoogte van de aanslag erfbelasting bij het eerste overlijden veelal onbekend is en voor veel financieel leed kan zorgen bij de nabestaanden. Ook bestaat vaak geen enkel inzicht in de fiscale gevolgen bij het tweede overlijden.

Wij adviseren dan ook je testament tenminste eens in de 5 jaar fiscaal te laten toetsen en bij te stellen aan de hand van jouw (gewijzigde) wensen. Laat dat doen door echte specialisten door middel van een quick scan of een uitgebreider advies. Je bent van harte welkom voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Meer weten over ons?