Management informatie

Box Accountants kan je adviseren, begeleiden en ondersteunen op het gebied van jouw financiële bedrijfsvoering, zoals:

  • Het opstellen van de jaarrekening
  • Het opstellen van een verantwoording van balansposities en resultaatoverzichten
  • Het opstellen van een financiële planning, liquiditeit en liquiditeitsbegrotingen
  • Het opstellen van budgetten en begrotingen
  • Het begeleiden bij de aanvraag van een financiering
  • Begeleiden bij het vaststellen van kostprijzen en het opzetten van kostprijscalculaties
  • Adviseren bij investeringen en investeringsbeslissingen
  • Analyseren en verbeteren van brutowinstmarges
  • Begeleiden en/of het opzetten van een systeem voor kostenbewaking

Heb je een vraag?