Financiële sturing

Omdat wij iedere dag aan jouw administratie werken, bieden wij je in een online dashboard dagelijks inzicht in omzet, brutomarge, liquide middelen, eigen vermogen, openstaande posten debiteuren en crediteuren, te betalen belastingen en nog veel meer management informatie.

Het maakt niet uit wat de omvang van je bedrijf is. Jouw financiële administratie is altijd up-to-date, terwijl je geen boekhouder in dienst hebt. Hierdoor kun je je focussen op jouw bedrijf, terwijl wij de financiële management rapportage verzorgen. De inzet van onze kennis en ervaring op dit terrein biedt meer inzicht in de financiële situatie van de onderneming. Wij zullen je vervolgens adviseren welke mogelijkheden je hebt tot sturing van de onderneming met deze analyse. Uiteindelijk maakt je daarin zelf je keuze. Onze werkzaamheden besparen jouw tijd en onze adviezen geven je weer nieuwe ideeën.

Wie wij zijn?