Overige belastingen

Naast de hiervoor genoemde belastingen krijgt iedere ondernemer én particulier te maken met talloze andere heffingen. Denk aan gemeentelijke belastingen, overdrachtsbelasting, riool- en waterheffingen, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting.

Met name op de belasting over schenkingen en nalatenschappen kan door een goede planning veel worden bespaard. Bijvoorbeeld door het doen van schenkingen of het opstellen van een testament.

Maar ook zaken als samenwonen, trouwen en scheiden verdienen de nodige aandacht. Samen brengen we in kaart wat jouw wensen en behoeften zijn en gaan we aan de slag om deze zoveel mogelijk te realiseren.

Meer weten?