Loonbelasting

De loonbelasting en de premieheffing volksverzekeringen, samen genaamd loonheffing, is de inhouding van belasting op loon uit (vroegere) dienstbetrekking. Het is een voorheffing op de inkomstenbelasting. De wettelijke bepalingen inzake loonbelasting en premieheffing zijn complex. Begrippen als loon, pensioen, dienstbetrekking, afdrachtverminderingen en (belastingvrije) onkostenvergoeding staan voortdurend onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Zij zijn dan ook regelmatig onderwerp van meningsverschillen met fiscus of bedrijfsvereniging.

De medewerkers van Box Accountants verstaan hun vak. Zij zijn thuis op het terrein van de wetgeving inzake loonbelasting, premieheffing volksverzekeringen en premieheffing werknemersverzekeringen. Zij kunnen u dan ook met raad en daad terzijde staan om de juiste weg door het oerwoud van regels te vinden en te behouden.

Vragen?