Vergoedingen

Werkgevers kunnen aan werknemers onder voorwaarden onbelaste vergoedingen geven voor de kosten die zij maken. Deze regeling is bekend als de werkkostenregeling (WKR). De WKR is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kun je een deel van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor  werknemers.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaal je geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaal je loonbelasting in de vorm van een eindheffing. Daarover hoef je geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden.

Je kunt bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan werknemers. Dat geldt bijvoorbeeld voor reiskosten, telefoons of computers. Dit doet je door middel van zogenaamde gerichte vrijstellingen en nihil- waarderingen. Deze gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

Wij zorgen aan de hand van de onderliggende facturen en bonnetjes ervoor, dat in de financiële administratie de juiste kosten worden aangewezen als gerichte vrijstelling, nihilwaardering, noodzakelijke werkvoorziening of intermediaire kosten. Door de salarisadministratie te koppelen met de financiële administratie kun je vervolgens dagelijks in de online managementrapportage in één oogopslag zien wat de vrije ruimte is en wat de eindheffing zal worden. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Vragen over de vergoedingen?