Controle

Stel, de controleur van de belastingdienst of van de uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen heeft een aantal zaken gevonden in de loonboekhouding en is voornemens fikse naheffingen op te leggen. De werkgever twijfelt of wat de controleur stelt wel juist en volledig is, want hij had het toch echt helemaal anders bedoeld. De werkgever kent alle regeltjes en de mogelijkheden niet en heeft daarom onvoldoende weerwoord. Duidelijk een geval om een specialist in te schakelen die deelneemt aan het eindgesprek, en indien nodig bezwaar aantekent en in beroep gaat tegen uitspraken of beslissingen van de belastingdienst of de uitvoeringsinstelling.

Bestaat er een mogelijkheid om al die problemen van naheffing en de mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures in beginsel te voorkomen? Jazeker, voordat er ook maar sprake is van een loonbelastingcontrole kan er een ‘risicoanalyse’ loonbelasting en sociale verzekeringen worden gemaakt. Er wordt een uitgebreid interview afgenomen en een steekproefsgewijs onderzoek in de loonboekhouding gedaan om de risico’s op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen in kaart te brengen. Ook arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten kunnen bij de risicoanalyse worden meegenomen. Er wordt uitgebreid verslag gedaan en er kan worden geadviseerd hoe eventuele problemen kunnen worden opgelost en mogelijk in de toekomst kunnen worden voorkomen. Zo sta je niet voor verrassingen.