Waardering

Indien een ondernemer nieuwsgierig is naar de waarde van zijn of haar onderneming of indien reeds voorzichtig wordt nagedacht over het pensioen, kan Box Accountants een indicatie verstrekken met betrekking tot de waarde van de onderneming of de aandelen van de onderneming. Gebruik makend van verschillende waarderingsmethoden, branchegegevens- en informatie, de resultaten van de onderneming uit het verleden en de door de ondernemer opgestelde financiële prognoses, kan een rapport worden opgesteld.

Deze waardering kan dan als basis worden gebruikt voor de door de ondernemer aan te geven vraagprijs indien verkoop van de onderneming daadwerkelijk wordt overwogen. Indien de onderneming daarentegen een andere onderneming wenst te kopen, kan tevens een indicatieve waardebepaling plaatsvinden, welke dan als basis kan worden gebruikt voordat de eerste bieding wordt gedaan. Een gedegen en zorgvuldige waardebepaling optimaliseert zowel de verkoopprijs als koopprijs van een onderneming.

Benieuwd naar Box Accountants?

Box Accountants houdt van duidelijkheid. Heldere prijsafspraken en één vast aanspreekpunt voor de cliënt. Tevredenheid van cliënten en medewerkers wordt gestimuleerd door een open communicatiestructuur en korte communicatielijnen.