Financiële planning

Persoonlijke financiële omstandigheden en wensen zijn zeer divers. Dit vereist maatwerk. Samen kijken wij graag naar de mogelijkheden om invulling te geven aan jouw wensen. Ook de financiële consequenties bij onvoorziene gebeurtenissen, zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden, huwen en scheiden verdienen daarbij aandacht.

Wij kunnen diverse toekomstige scenario’s voor je doorrekenen. Je ontvangt een uitgebreid rapport met daarin de ontwikkeling van je inkomens- en vermogenspositie in de tijd. Latere wijzigingen of onvoorziene gebeurtenissen kunnen in de rapportage worden doorgevoerd. Financiële planning is immers geen momentopname, maar een continu proces welke parallel loopt aan de ontwikkelingen welke je als mens doorloopt.

Onze onafhankelijkheid zorgt voor een volstrekt neutraal advies. Zo kunnen we je adviseren op het gebied van schenken en erven, het opstellen en/of aanpassen van huwelijkse voorwaarden en testamenten. Een goed financieel plan kan jou en jouw gezin vertrouwen en daarmee gemoedsrust geven. Wij zijn je daarbij graag behulpzaam.

Meer weten over ons?